Norske redningshunder Øst-Finnmark var ett av tre lag som fikk bidrag i 2016. 
De har 10 hunde ekvipasjer i Øst-Finnmark, som er godkjent innenfor savnede mennesker i terreng, lavine og katastrofe-søk.

Bare i år har de vært kalt ut på 8-9 leteaksjoner, hvor flere av disse har vart i opptil 4 dager. I 2016 fikk de et bidrag fra Varanger Kraft-Fondet for å kjøpe sambandsutstyr til sine hundeførere, slik at de har spesialtilpasset utstyr for å kommunisere mellom seg, og andre aktører under en leteaksjon. Dette bidrar til å gjennomføre leteaksjoner på en sikker og god måte og gir ekvipasjene en ekstra sikkerhet.