Er du for eksempel student utenbys eller fraflyttet Øst-Finnmark, men likevel ønsker å tegne strømabonnement og støtte lokalt er dette fullt mulig! Vi kan tilby kraftleveranse overalt i landet.