Vi scorer best på at kundene er fornøyde med våre salgskonsulenters hjelpsomhet, hvordan de blir tatt imot og behandlet når de tar kontakt med oss.

Våre kunder er lojale og ønsker å benytte seg av den lokale strømleverandøren. Forklaringen og informasjonen som er på regningen er god. Nesten 80% av de spurte er fornøyd med at vi ønsker å være en ressurs som bidrar med støtte og sponsing til lokale aktiviteter, kultur, idrettslag og utvikling.

En stor del av våre kunder skiller ikke på kundeservicen utefra hvilket datterselskap vi jobber i – vi er for mange Varanger Kraft, uansett oppgaver og hvem de er i kontakt med.

Undersøkelsen viser at det jobbes godt med kundeservice i Varanger KraftMarked. Vi er glade over slike tilbakemeldinger og lover å fortsatt stå på for at våre lojale kunder fortsatt skal foretrekke oss som leverandør.

Fellesbilde over alle ansatte hos Varanger KraftMarked. Bilde