I samarbeid med Trygg trafikk ble det formidlet et budskap om trafikksikkerhet gjennom 40 minutter. Dessverre måtte forestillingene i Sør-Varanger utgå som følge av Corona pandemien. Men Vadsø- og Vestre Jakobselv barneskole fikk sett forestilling og fikk både opplæring og tips gjennom musikkteater. 

Tilbakemeldingene fra de involverte skolene Vadsø- og Vestre Jakobselv barneskole var positive. Inntrykkene lærere og kulturkontakt satt igjen med var flere. Blant annet sier lærere ved Vadsø- og Vestre Jakobselv skole følgende:

- Tydelige og flinke skuespillere, og innholdet ble formidlet på en måte som var forståelig. Elevene var ikke bare tilskuere, de fikk også være med i teaterstykket for det aktuelle temaet.

- Barn synes det er morsomt og engasjerende å se på forestilling, samtidig som det er veldig lærerikt. De får en påminnelse på hva trafikkreglene er, noe som er viktig med tanke på at de tar buss og omgås mye i trafikken.

Vi håper forestillingen kan inspirere til videre arbeid med temaet, og ønsker å takke Trygg Trafikk for en super forestilling.