Her får du en enkel spotavtale. Avtalen gjelder kun husholdningskunder. Kunder i Finnmark og Nord-Troms er fritatt for elsertifikatavgift og MVA fra staten.

Prisene på alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på strompris.no.

Med spotavtale får du:

  • Strøm til spotpris
  • Påslag: 3,99 øre/kWh

Resten av kundene i Nord-Norge NO4 er i tillegg fritatt for moms, påslaget er da 4,74 øre/kWh. Øvrige kunder i de resterende prisområdene får i tillegg elsertifikat og moms, påslaget blir da 5,92  øre/kWh.

Papirfakturagebyr på kr 15,- I tillegg kommer MVA for øvrige kunder i områdene utenfor Nord-Norge. 

Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Angrerettskjema (PDF, 11KB)

Standard skjema for opplysning om angrerett (PDF, 117KB)

Bestill strøm

Dine kundedata blir behandlet konfidensielt og blir kun brukt innad i Vårt selskap ifm. nyhetsbrev, kampanjer og kundekontakt.