Vannkraftverk

  • Vann er en fornybar energikilde og nesten all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Men ettersom Norge er en del av et globalt strømmarked, kommer også noe av strømmen vi bruker fra andre energikilder
  • Du kan støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft fra Pasvik Kraft gjennom kjøp av dokumenterte opprinnelsesgarantier.  
  • Ønsker du å gjøre noe ekstra for klimaet - samtidig som du støtter ditt lokale kraftverk? Da velger du opprinnelsesgarantier som et tilleggsprodukt på din strømavtale