Dette er grunnproduktet Varanger Flyt hvor du velger tilleggsproduktet strømgarantien Varanger +. Her får du en enkel og rimelig strømavtale. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nordpool (spot + våre innkjøpskostnader) samt 0,025 kr per kWh og et fastbeløp på 39 kr per måned. Med denne avtalen støtter du produksjon av ren, bærekraftig vannkraft fra Pasvik Kraft. 

Med Varanger flyt + får du:

  • Strøm til innkjøpspris inkl. påslag på opprinnelsesgaranti mellom 0,01-0,02 kr/kWh
  • Fastbeløp 39 kroner per måned
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder kun husholdningskunder
  • Ingen forskuddsbetaling - Månedlig faktura
  • Strømgarantien Varanger+ gratis de 3 første månedene, deretter kr 1,50 per dag. 

 

Bestill her