Driver du et lag eller en forening, og ønsker å søke om sponsormidler? Søknaden kan enkelt fylles ut i skjemaet her.

Vi prioriterer breddeaktiviteter med lokal forankring, tilbud som primært gagner barn og ungdom og ønsker fordeling til lag og forening tilknyttet et forbund. Sponsorsøknader kan også være for investeringer, innkjøp av utstyr eller klær, samt større arrangement. Les nærmere på våre retningslinjer her.

Søk i dag, så vil vi behandle søknaden og gi et svar på om sponsormidler kan bevilges.

Søknadsfrister:

  • 31. Mai
  • 31. August
  • 30. November

KIF jentelag