Lag og foreninger i Øst-Finnmark kan søke om bidrag på inntil 50.000 kr fra Varanger Kraft Fondet. Søknadsfristen er 30. November 2021.

Info om krav som må oppfylles for å bli vurdert, samt søknadsskjema for søknad om sponsormidler finnes her.

 

kiting