Dette er grunnproduktet Garantikraft hvor du velger tilleggsproduktet strømgarantien Varanger+. Avtalen følger våre innkjøpspriser og sikrer deg mot høye strømpriser.

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nordpool (spot + våre innkjøpskostnader) samt 0,035 kr per kWh og et fastbeløp på 39 kr per måned. I tillegg kommer risikopremien for pristaket som kan variere mellom 0,01-0,04 kr per kWh.

 

Med Garantikraft+ får du:

  • Strøm til innkjøpspris
  • Pristak på 0,43 kr/kWh f.o.m 01.10.2020
  • Påslag 0,035 kr/kWh
  • Fastbeløp 39 kroner per måned
  • Risikokostnad fra 0,01 - 0,04 kr/kWh
  • Ingen bindingstid
  • Strømgarantien Varanger+ gratis de 3 første månedene, deretter kr 1,50 per dag 
  • NB! Selges kun i NordNorge NO4

 

Bestill her: